Fizyognomi

Burun « Yüz Hatları*Büyük burun (Şekil 3, No. 1) - kibirli, şöhret tutkunu, başına buyruk ve enerjik.
*Alnın uzantısı şeklindeki burun (Şekil 3 No. 2) -şöhret tutkunu.
*Uzun burun (Şekil 3, No. 3) - bencil, şerefsiz, rezil, hırsızlığa meyilli ve ahlaksız.
*Ağza doğru sarkmış burun (Şekil 3, No. 4) - hassaslık.
*Sivri uçlu kartal burun (Şekil 3, No. 5) - hırçın.
*Yuvarlak ve kalkık burun (Şekil 3, No. 6) - ahlaksızlık.
*Tabanı çökük, ucu ise sivri ve sarkık burun (Şekil 3, No. 7) -ters, kıskanç, meraklı, kurnaz ve ikiyüzlü.
*Gaga burun (Şekil 3, No. 8) - şair ruhlu.

*Düz burun - sakin.
*Öne doğru aşırı çıkmış, ortası oyuk burun - enerjik.
*Kemerli kartal burun - gönlü bol, cömert.
*Ensiz burun - düşüncesiz.
*Enli burun - uysal.
*Kalın ve kırmızı burun - yemeğe ve şaraba meyilli.
*Kalın, kısa, etli ve balon şekilli burun - tutarsız, zayıf irade.
*Geniş delikli burun - çevik, şıpsevdi.
*Sağa veya sola meyilli eğri burun - kurnaz, cimri.
*Küt ve yassı burun - aptal ve ahlaksız.

*Yuvarlak uca ve biçimli deliklere sahip olan burun, ideal burun olarak kabul edilir.
*Aşırı büyük burun delikleri kişilik eksikliğinin belirtisidir.
*İdeal buruna sahip insan güçlü bir kişiliğe sahip olur.
*Uzun burun, belirgin bireycilik belirtisidir.

Gözler, ağız ve çene ile orantılı olan uzun burun güçlü karakter yapısının; kısa burun samimiliğin ve nikbinliğin belirtisidir. Kemikli uzun burun kibirlilik, geçimsizlik, kendini beğenmişlik göstergesidir. Belirgin kamburlu, kemikli ve uzun burun genelde, somurtkan insanlara özgüdür. Yüksek ve düzgün burun köprüsü ideal burun köprüsü olarak kabul edilir.

Bu tip burun köprüsü genelde, sağlıklı insanlarda bulunur. "Asılı damlaya" benzeyen burun ucuna sahip insanlar genelde, yaşam aşkıyla doludurlar. Gaga burunlu kişiler etkileyici, kurnaz, çoğu zaman kincidirler. Etli, büyük ve "soğan şekilli" burun ucu samimilik ve sıcakkanlılık belirtisidir. Kabarık delikli kalkık burun başına buyrukluk, kendini kontrol edememe belirtisidir. "ikikat burun" korkaklık; aşırı küçük delikleri olan burun hoşgörü, enli burun kendini beğenmişlik, kırmızı burun ise ahlaksızlık belirtisidir.

Burun üzerinde siyah lekeler fiziksel yetersizlik belirtisidir. Kadınlarda aşırı belirgin burun gençlik yıllarındaki kötü yaşam şartlarının belirtisidir. Düz ve dar delikli burun üzerinde küçük kambur açgözlülük belirtisidir. Nefes alındığı zaman büyüyen burun delikleri kendini kontrol edememe göstergesidir.(Solda) I. Burun kökü II. Ön burun III. Burun ucu IV. Burun kanatları V. Burun delikleri
(Ortada) Normal burun - Akıllı, açık sözlü, samimi
(Sağda) Sivri burun - Çabuk sinirlenen, meraklı(Solda) Uzun, aşağıya doğru sarkmış burun - Akıllı, adil
(Sol ortada) Küçük, kısa burun - Kibirli, cimri, kötü kalpli
(Sağ ortada) Büyük, etli burun - Aptal
(Sağda)Büyük, düz burun - Dürüst(Solda) Kavisli, eğri burun - Çabuk sinirlenen, sinirlerine hakim olamayan
(Sol ortada) Ortası kabarık, daha sonra basık burun - Açgözlü, aptal, sıradan kişilikli
(Sağ ortada) Kambur, şahin burun - Barışçı, cömert, eliaçık
(Sağda) Sivri uçlu, şahin burun - Sinirli, bazı durumlarda kötü kalpli davranan(Solda) Az kavisli burun - Kibirli, kendini beğenmiş
(Sol ortada) Alın tarafa çökük burun - Dar düşünceli, cimri
(Sağ ortada) Küçük, alın tarafında aşırı derecede çökük burun - Yalancı, riyakar
(Sağda) Büyük delikli uzun burun - Eğlenmeyi seven(Solda) Alın tarafında çıkıntılı burun - Hayırsever, cömert
(Sol ortada) Uzun, aynı zamanda yuvarlak burun - Hırsızlığa yatkın
(Sağ ortada) Ucu kırmızı, damarları açıkça belirgin burun - Aptal, aşırı içkiye düşkün (ayyaş)
(Sağda) Kambur burun - Cimri, yalancı(Solda) Hiç gelişmemiş burun (bazen doğuştan) - Pireyi deve yapan, bazen alçak ve acımasız
(Sol ortada) Büyük delikler - Neşeli, enerji dolu
(Sağ ortada) Uzun, neredeyse ağıza kadar uzamış burun - Cesur, kahraman
(Sağda) Etli ve delikleri tüylü burun - Sahtekar(Solda) Küçük ve çember şekilli delikleri olan burun - İnatçı
(Sol ortada) Kalkık uçlu burun - Saf, ayrıca kibirli
(Sağ ortada) Kısa burun - Hassas, çabuk sinirlenen, haddini bilmeyen
(Sağda) "İkikat burun" - Çalışkan, gayretli, hevesli

Fizyognomi Nedir? « Genel

"Fizyognomi" terimi, Yunanca physis-doğa ve gnomon-yorum kelimelerinin birleşimidir. Giovanni Battista Della Porta (1535-1615)'ya göre gnomon, aynı zamanda yasa, kural anlamına gelmektedir; yani, fizyognomi "doğa yasası" demektir. Della Porta'ya göre, doğanın belli kurallarına uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" öğrenebiliriz.

Çok eski dönemlerden başlayarak, bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur.

Göz Kapakları « Yüz Hatları(Solda) Aşırı büyük kapaklar - Ciddiyetsiz, düşünmeden hareket eden
(Sağda) Aşırı etli kapaklar - Rahatına düşkün(Solda) İnik (sarkık) üst kapak - Tembel, vurdumduymaz
(Sağda) Sarkık ait kapak - Alkole meyilli (ayyaş)(Solda) Kırışık kapaklı büyük gözler - Kötü maddi zevklere yatkın
(Ortada) Kirpikleri arkaya katlanmış kapaklar - Sağduyulu hareket eden
(Sağda) Düz kirpikli kapaklar - Açık sözlü, içten, samimi